За Нас!

Фурнитех ДООЕЛ нуди големопродажба и малопродажба на материјали за мебел како и секаков вид на услуги и машински обработки на истите, спрема потребите на нашите клиенти.

КРОЕЊЕ МАТЕРИЈАЛИ

КАНТИРАЊЕ

ОБРАБОТКА НА ЦНЦ

Кроење на сите видови плочести материјали (иверка, медијапан, лесонит...).

Фурнитех ДООЕЛ располага со три автоматски ЦНЦ кројници, со кои Ви нуди одличен квалитет на скроениот матеиријал. Исто така располага со помошни кројници за извршување на најразлични услуги коишто вклучуваат кроење.

Нашиот значителен капацитет преку овие машиниовозможува брзо и навремено реализирање на нарачките на нашите клиенти во кратки рокови и одличен квалитет.

Кантирање на кроените материјали.

Фурнитех ДООЕЛ располага со три современи кантерици кои технички содржат голем број на агрегати и функции што придонесува до постигнување на одличен квалитет при извршувањето на овие услуги.

Нашиот голем капацитет во овој сегмент е во функција на брзо и навремено извршување на овие операции во кратки рокови со одличен квалитет. Исто така имаме машина за криволиниско кантирање.

Обработка на ЦНЦ машина.

Фурнитех ДООЕЛ располага со ЦНЦ машина со која на нашите потрошувачи нудиме криволиниско сечење, профилирање и други најразлични операции кои може да се извршуваат на оваа машина.