F 240

Боја

Бел матрикс сјај (white matrix gloss)

Дебелина

Dimensions 2800 × 2070 cm
АБС траки

22/04, 22/1

Декор

Фантази сј и

Слични продукти